Η εταιρεία METRAL ασχολείται σήμερα με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου και PVC (συνθετικά).

Η λειτουργία της εταιρείας ξεκίνησε το 1976, αρχικά με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, θεμελιώνοντας τις βάσεις για μια πετυχημένη ανοδική πορεία.

Παρακολουθώντας συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς, έχει εξελιχθεί σήμερα σε μία από τις πλέον αξιόπιστες μονάδες παραγωγής κουφωμάτων και κάθε είδους κατασκευής αλουμινίου και pvc .

Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία μας έχει αναπτύξει με τους συνεργάτες και πελάτες της άριστες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Μοναδικό της μέλημα είναι να στοχεύει συνεχώς στην βελτίωση της ποιότητας και υπηρεσιών της, προκειμένου να αναπτύξει όλες τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και φίλων της.